Zakon o strancima

Datum: 02.12.2020, Srijeda
NN br. 133/2020

Zakonom se propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad državljana trećih zemalja ne primjenjuju se na članove diplomatskih misija, konzularnih ureda, članove misija organizacija Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda, zaposlenike institucija Europske unije, članove misija međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj te članove njihovih obitelji odnosno zajedničkog kućanstva, kojima ministarstvo nadležno za vanjske poslove izdaje posebne osobne iskaznice, te na osobe koje u okviru NATO aktivnosti mogu boraviti u Republici Hrvatskoj kao i članovi njihovih obitelji. Nadalje, odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na državljane treće zemlje članove posade broda u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti dok plovi izvan granica Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakona o strancima (Nar. nov., br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/18. i 53/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021., osim odredbi čl. 22., čl. 38. st. 1. t. 7., čl. 77., čl. 124. i čl. 251. st. 4. t. 6. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise