Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom se propisuje što se smatra neprijavljenim radom, uređuju mjere za suzbijanje neprijavljenoga rada, aktivnosti radi poticanja prijavljivanja rada, vođenje evidencije neaktivnih osoba te odgovornost za povrede odredaba ovoga Zakona. Ovaj Zakon primjenjuje se i na državljanina treće zemlje koji nema zakonit boravak sukladno propisu kojim se uređuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja.

Detaljnije o ovome Zakonu pisali smo u časopisu RRiF br. 1/23., str. 138.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise