Raskid ugovora o kreditu – zastara potraživanja


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu