. Zahtjev za utvrđenje prava vlasništva na geometrijski odjeljenom dijelu nekretnine


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu