RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Adaptacija stana - povećanje korisne površine nekretnine

Predmet: Ako su adaptacijom i nadogradnjom povećane korisne površine stana tada je osnovan zahtjev za utvrđenje većeg suvlasničkog udjela stranaka.

Broj presude: Gž-821/2017 od 20. studenog 2017.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

 Iz navedenog jasno proizlazi da stan tužiteljice više nema (samo) 60 m2, već da je isti sada površine 94,91 m2, očito je da je ta “dodatna” površina stana “nastala” radovima koji su izvršeni nakon učinjenog darovanja i, očito, po tužiteljici, promjene u površini stana tužiteljice “prate” i promjene u kvaliteti samog stana (sada je to komforni stan sa više soba, kupatilo i dr.), a i stan tuženika nije stan od 80 m2 već stan od 90,85 m2 pa je već time opravdan zahtjev tužiteljice za utvrđenje veličine suvlasničkog udjela stranaka na predmetnoj obiteljskoj stambenoj zgradi (čl. 76. ZV-a).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)