RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Aktivna legitimacija suvlasnika stambene zgrade u postupku naknade štete

Predmet: Svaki suvlasnik stambene zgrade aktivno je legitimiran u parnici radi naknade štete na zajedničkim dijelovima zgrade.

Broj presude: Rev x 519/16-2, od 15. ožujka 2017.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, tužitelji u ovom postupku traže naknadu štete nastale izvođenjem građevinskih radova sanacije na fasadi, dakle riječ je o suvlasništvu na zajedničkim dijelovima zgrade. U konkretnom slučaju bilo bi dovoljno da je samo jedan od tužitelja suvlasnika stambene zgrade zahtijevao naknadu štete nastalu na zajedničkom dijelu zgrade. Stoga, imajući na umu da nižestupanjski sudovi prilikom odlučivanja o zahtjevu tužitelja nisu cijenili okolnost da su tužitelji dostavili u spis zemljišnoknjižne izvatke o vlasništvu stanova kao posebnih dijelova zgrade za pojedine tužitelje, to zbog pogrešnog pravnog pristupa nisu uzete u obzir sve relevantne činjenice koje se odnose na postojanje aktivne legitimacije tužitelja kao procesne pretpostavke za vođenje parnice.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)