Bitna povreda parničnog postupka


Predmet: Drugostupanjski sud u obrazloženju svoje odluke nije ocijenio navedene žalbene navode koji su odlučnog značaja, čime je počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka.

Broj presude: Rev 655/2018-2, od 19. svibnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Podnoseći reviziju iz čl 382 st 2 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 84 08 123 08 57 11 148 11 pročišćeni tekst 25 13 28 13 i 89 14 dalje ZPP tzv izvanrednu reviziju tuženica je u reviziji naznačila sljedeće pravno pitanje Je li drugostupanjski sud dužan u obrazloženju svoje odluke ocijeniti žalbene navode koji su od odlučnog značaja Obrazlažući važnost navedenog pitanja za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni navodi da je odluka drugostupanjskog suda utemeljena na shvaćanju koje nije podudarno sa shvaćanjem revizijskog suda te se poziva na odluke revizijskog suda broj Revr 317 15 od 21 srpnja 2015 Revr 1027 14 od 11 studenoga 2015 i Revt 150 15 od 10 svibnja 2016 Ovaj sud je ocijenio je da je naznačeno postupovnopravno pitanje važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni i da je stoga ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu