Božićnica i ostale prigodne nagrade

Datum: 16.12.2021, Četvrtak
Autor: A.W.

U vrijeme božićnih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju neoporezive isplate u vidu prigodnih nagrada maksimalne godišnje svote od 3.000,00 kn, dar djeci 600,00 kn i dar u naravi 600,00 kn.

Znate li da neoporezivu isplatu dara za dijete do 15 godina imaju pravo primiti oba roditelja?

Ako radnik u tijeku godine ima više poslodavca treba voditi računa o tome da radnik ne primi više od 3.000,00 kn neoporezivih prigodnih nagrada od svih poslodavaca u godini.

Više o svemu u članku Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana

Povratak na vijesti