RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Bračna stečevina

Predmet: Za stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla nije važno od kuda potječu sredstva kojima je kupljena određena nekretnina, odnosno kao u ovom slučaju da se radi o novcu koji potječe iz bračne stečevine stranaka, već je odlučno da je izvršena uknjižba prava vlasništva u zemljišnim knjigama.

Broj presude: Rev-1208/2014-2, od 08. siječnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U protivnom, stranka koja nije izvršila uknjižbu još nije postala vlasnik, ali takva osoba (predmnijevani vlasnik) uz ostalo, ako su ostvarene sve pretpostavke, ima pravo od upisane stranke zahtijevati izdavanje odgovarajuće zemljišnoknjižne („tabularne“) isprave, na osnovi koje će biti u mogućnosti zatražiti i postići upis prava vlasništva na svoje ime. U slučaju stjecanja prava vlasništva na osnovi zakona, primjerice dosjelošću ili na neki drugi način, stjecatelju nije potrebna zemljišnoknjižna isprava jer je takva osoba ovlaštena u zemljišnoj knjizi ishoditi upis stečenoga prava vlasništva na svoje ime (članak 130. stavak 1. ZVDSP).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)