Bračna stečevina - pravo na otkup stana


Predmet: Polazeći od toga da je pravo na otkup stana bilo pravo imovinske naravi, koje je ovlašćivalo imatelje na stvaranje imovinskog prava – prava vlasništva, pravo na otkup stana kao imovinsko pravo je bračna stečevina tuženika i tužene svakog u jednakom omjeru, jer su oboje bili nositelji stanarskog prava.

Broj presude: Gž Ob-41/2020-2, od 27. svibnja 2020., od 10.05.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Odredbom članka 64 stavka 1 točke 2 Zakona o stambenim odnosima Nar nov br 51 85 42 86 37 88 47 89 12 90 22 90 51 90 22 92 58 93 70 93 91 96 99 96 dalje ZSO koji je bio mjerodavan u pogledu propisa o stanovanju u vrijeme stjecanja stanarskog prava izričito je bilo propisano da stanarsko pravo stječe bračni drug osobe kojoj se stan daje na korištenje ukoliko zajednički stanuju Slijedom naprijed iznesenih nespornih činjeničnih utvrđenja kao i citiranih mjerodavnih zakonskih odredbi prvostupanjski sud kod vrednovanja stanarskog prava kao imovinskog prava na kojem se stjecalo pravo vlasništva nije imao osnove utvrđivati doprinos svakog bračnog druga u stjecanju tog prava s obzirom na izričitu odredbu članka 64 stavka 1 točke 2 ZSO a Polazeći od toga da je pravo na otkup stana bilo pravo imovinske naravi koje je ovlašćivalo imatelje tog prava na stvaranje imovinskog prava prava vlasništva pravo na otkup stana kao imovinsko ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu