Bračna stečevina - ulaganje u zajedničku imovinu


Predmet: Veličina udjela bračnih drugova u imovini stečenoj za vrijeme trajanja braka ne može se mijenjati jednostranom voljom jednog bračnog druga na način da isti nakon razvoda braka vrši ulaganja u zajedničku imovinu. Bračnom drugu koji je jednostrano vršio ulaganja u zajedničku imovinu pripada jedino obveznopravni zahtjev da traži naknadu za izvršene korisne poboljšice.

Broj presude: Rev 2095/2016-2, od 14. rujan 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku pred nižestupanjskim sudovima je utvrđeno da je bračna zajednica parničnih stranaka trajala od 1962 do 1975 kada je brak stranaka razveden da su parnične stranke tijekom trajanja bračne zajednice kupile spornu nekretninu i kasnije zajedničkim radom i sredstvima sagradile kuću da je tuženik naknadno nakon prestanka bračne zajednice u razdoblju od 1988 do 1990 vršio nadogradnju na način da su zatvorene ulazne stepenice promijenjen je krov i krovište i napravljen viši nadzid čime je potkrovlje dobilo mogućnost da se pretvori u stambeni prostor kao i da je sagradio dvorišni pomoćni objekt s garažom i nadstrešnicom za auto da su u vrijeme kupnje sporne nekretnine obje parnične stranke bile zaposlene da su za vrijeme trajanja bračne zajednice obje parnične stranke podizale kredite za izgradnju i uređenje iste da je tuženik podigao kredit 1965 za izgradnju kuće da je nešto tog kredita otplatio time da je tužiteljica u cijelosti otplatila taj kredit 1982 da je tuženik za vrijeme trajanja bračne zajednice više zarađivao ali ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu