Brisovna tužba


Predmet: Kada je u zemljišnim knjigama izvršena uknjižba brisanja prava plodouživanja čije brisanje tužitelj potražuje glavnim tužbenim zahtjevom tada tužitelj više nema pravni interes ustrajati na odluci suda da mu se pruži zaštita prava koje više nije navedenim upisom ugroženo.

Broj presude: Gž Zk-57/2022-2, od 23. siječnja 2023. , od 22.03.2023

Sud: Županijski sud u Splitu

6 Predmet postupka je zahtjev tužitelja za utvrđenjem nevaljanim uknjižbe prava plodouživanja i brisanje navedenog upisa uz uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja te eventualno kumulirani tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži utvrđenje ništetnosti Ugovora o osnivanju prava plodouživanja i uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja koje je postojalo prije provedbe upisa prava 7 Iz obrazloženja pobijane odluke proizlazi da je sud uvidom u izvadak iz zemljišne knjige utvrdio da je u odnosu na pravo plodouživanja čije se brisanje traži u ovom postupku izvršena uknjižba brisanja na nekretnini kako je pobliže opisana u petitu tužbe na temelju izjave o odreknuću odricanju prava plodouživanja od 2022 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu