Brisovna tužba


Predmet: Nositelj knjižnoga prava kojem je povrijeđeno njegovo pravo uknjižbom u korist neke osobe ovlašten je radi zaštite toga svoga prava zahtijevati brisanje svake uknjižbe koja ga vrijeđa i uspostavu prijašnjega zemljišnoknjižnog stanja (brisovna tužba).

Broj presude: Rev 861/2019, od 22. travnja 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora je zahtjev za utvrđenje da je pravno nevaljan upis u zemljišnoj knjizi kojim je tuženik upisan kao nositelj prava korištenja na predmetnim nekretninama kao i zahtjev da se naloži brisanje tog upisa i uspostavi ranije zemljišnoknjižno stanje Pošavši od navedenih utvrđenja nižestupanjski sudovi su zaključili da je tužitelj kao pravni sljednik upisanog nositelja prava korištenja aktivno legitimiran za podnošenje tužbe u smislu odredbe čl 129 Zakona o zemljišnim knjigama Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 114 01 i 100 04 dalje ZZK te da osnovano osporava valjanost upisa prava korištenja na ime tuženika slijedom čega su tužbeni zahtjev prihvatili Tuženik u reviziji osporava dopuštenost brisovne tužbe ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu