Cesija i materijalnopravna legitimacija


Predmet: U situaciji kada je parnični postupak u vrijeme zaključenja ugovora o cesiji (9. svibnja 2018.), odnosno ustupa tražbine o kojoj se vodi postupak drugoj osobi, bio u tijeku, tužitelj je izgubio dotadašnju aktivnu materijalnopravnu legitimaciju.

Broj presude: Gž-1916/2021-2, od 1. prosinca 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Rijeci

Pazeći na pravilnost u primjeni materijalnog prava prema stavu ovoga suda zaključak prvostupanjskog suda da je tužitelj nakon ustupa tražbine drugoj osobi ovlašten nastaviti vođenje postupka radi naplate te tražbine ali za račun onoga na koga je tražbina prenesena nije pravilan budući da tužitelj nije dokazao da je nakon ustupa tražbine ovlašten voditi postupak u svoje ime a za račun onoga kome je tražbinu ustupio Naime Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske je na 3 sjednici održanoj 14 rujna 2020 zauzeo slijedeće pravno shvaćanje Otuđenjem predmeta spora drugoj osobi tijekom parnice s obzirom da je za odluku o tužbenom zahtjevu odlučno stanje u vrijeme zaključenja glavne rasprave tužitelj gubi dotadašnju aktivnu materijalnopravnu legitimaciju jer se postupovno pravilno o dovršetku parnice između istih stranaka iz članka 195 stavka 1 ZPP a ne odnosi na stvarnopravne učinke pravnog posla na temelju kojeg je došlo do otuđenja prijenos prava vlasništva ili prava osim ako iz pravnog posla između tužitelja i druge osobe ne ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu