Interni obračun po potpunim stvarnim troškovima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Interni obračun po potpunim stvarnim troškovima
Stranica:
19.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Milena PERŠIĆ
Sažetak:
Obračuni troškova su prema zahtjevima MRS-a i MSFI-a obvezni pri iskazivanju pozicija zaliha, rashoda i prihoda u službenim financijskim izvješćima uprave društva za javnost. Međutim, takvi obračuni troškova ne osiguravaju potrebne informacije za upravu i donošenje poslovnih odluka te nadzora nad izvođenjem poslovnih aktivnosti. Zato se uprave odlučuju za dodatne interne obračune troškova uz primjenu nekog drugog sustava obračuna. U ovom je članku podrobno opisan sustav obračuna po potpunim stvarnim troškovima na primjeru iz poslovanja hotela.
  1. Koncepcija obračuna po potpunim stvarnim troškovima
  2. Metodološka osnovica obračuna po potpunim stvarnim troškovima
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje