Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata
Stranica:
152.
Autor/i:
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
Novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06. - dalje: ZUD), koji je stupio na snagu 28. prosinca 2006. jedinstveno je uređeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata za cijelu državu, a predstavničkim tijelima je dana mogućnost da donesu propise na temelju određenih ovlaštenja iz Zakona u roku dva mjeseca od dana kad je Zakon stupio na snagu. Kako je prijašnjim Zakonom uređivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata bilo u nadležnosti pred-stavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno njihovih poglavarstava za pojedine objekte, a isto je dovelo do različitih pristupa lokalne samouprave potrebama turizma, te s obzirom na već poznate posljedice nepridržavanja radnog vremena, u ovom se članku daje pregled zakonskog uređenja radnog vremena u ugostiteljstvu. Dalje, ukazuje se na značenje pridržavanja tih propisa kao i na posljedice nepridržavanja propisa i na usklađenje rada i poslovanja sa zakonom, a sa svrhom sprečavanja kršenja zakona i propisa na tom području.
  1. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata propisano ZUD-om
  2. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u gradu Zagrebu
  3. Kada se može odrediti drukčiji raspored, početak i završetak radnog vremena
  4. Nadzor i upravne mjere
  5. Kazne za prekršaje i zaštitne mjere
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoUgostitelja, #TržišteIPropisi, #UslužneDjelatnosti