Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača
Stranica:
118.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovom članku donosimo novosti u odnosu na raniji Zakon o zaštiti potrošača kako bi se trgovci, a ponajprije potrošači, mogli s njima upoznati i koristiti ih u praksi. Naglasak je usmjeren na odredbe I. dijela Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuje način prodaje proizvoda i pružanja usluga, osobito odredbe o obvezama trgovaca i pravima potrošača u maloprodaji te pri pružanju javnih usluga, za koje držimo da su zbog svakodnevne primjene u praksi zanimljive trgovcima, ali i potrošačima. Opširnije o tome u nastavku piše naš suradnik iz Državnog inspektorata za područje trgovine.
 1. Uvod
 2. Što uređuje Zakon o zaštiti potrošača
 3. Općenito o obvezama trgovca u potrošačkim ugovorima
 4. Uvjeti prodaje proizvoda i pružanja usluge
 5. Obveze trgovaca u prodaji proizvoda i pružanju usluga
 6. Sniženje, rasprodaja i akcijska prodaja
 7. Obavijest o proizvodu
 8. Pružanje javnih usluga potrošačima
 9. Plaćanje predujmom
 10. Posebni potrošački ugovori
 11. Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima
 12. Nepoštena poslovna praksa i komparativno oglašavanje
 13. Nositelji zaštite potrošača i edukacija potrošača
 14. Zaštita potrošačkih prava
 15. Inspekcijski nadzor, upravne i prekršajne mjere
 16. Zaključak
Hashtags: