Prijenos revalorizacijske pričuve u temeljni kapital i porez na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Prijenos revalorizacijske pričuve u temeljni kapital i porez na dobitak
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina revalorizira se prema zahtjevima MRS-a 16 i MRS-a 38 na temelju računovodstvenih politika koje je uprava usvojila u cilju objektivnog, stvarnog prikaza imovine, obveza i glavnice trgovačkog društva. Glede tih računovodstvenih postupaka pozornost stručne javnosti privlači pitanje treba li i kada revalorizaciju imovine iskazati u poreznoj osnovici i u kojem omjeru. U ovom se članku izlaže pitanje potrebe revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine te način njezina uključivanja u osnovicu poreza na dobitak sukladno odredbama Zakon o porezu na dobit.
  1. Uvod
  2. Provedba revalorizacije
  3. Učinak revalorizacije
  4. Metode revalorizacije
  5. uporaba revalorizacijske pričuve
  6. Porezno motrište revalorizacije dugotrajne imovine
  7. Povećanje temeljnog kapitala iz revalorizacijskih pričuva
  8. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo