RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku obrađuje računovodstvo proizvodnje kravljeg mlijeka u poljoprivrednim gospodarstvima koja vode poslovne knjige prema dvostavnom knjigovodstvu odnosno za prave osobe i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su obveznici poreza na dobitak. Ta poljoprivredna gospodarstva mogu voditi poslovne knjige prema nerevidiranim MRS-ovima ili prema MSFI-ima (revidiranim MRS-ovima) sukladno Zakonu o računovodstvu odnosno prema vlastitim odlukama. Temeljna razlika između tih dvaju računovodstava je primjena MRS-a 41 - Poljoprivreda, koji donosi znatna odstupanja u prihodima i rashodima tih gospodarstava.

  1. Uvod
  2. Priznavanje ulaganja, rashoda i prihoda od državnih potpora
  3. Raspored troškova i obračun proizvodnje
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)