Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda u potrošačkom ugovoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda u potrošačkom ugovoru
Stranica:
239.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Potrošači se svakodnevno nalaze u situaciji da s trgovcima sklapaju potrošačke ugovore kupujući proizvode, odnosno naručuju usluge kojima nastoje zadovoljiti svoje osnovne (životne) i druge (dodatne) potrebe, a da sklapanje tih pravnih poslova nije njihova profesija. Potrošači nemaju uvijek stručna znanja o svojstvima (kakvoći) proizvoda ili usluge koji su predmet kupnje, ili o pravima i obvezama trgovaca koji za njih iz ugovornog odnosa proizlaze. Nasuprot tome, trgovci djeluju na tržištu kao profesionalci te posjeduju potrebna stručna znanja o predmetu svoje djelatnosti, a pretpostavka je da poznaju prava i obveze koje za njih i za potrošače proizlaze iz potrošačkih ugovora. Predmet obrade ovog članka je odgovornost trgovca za materijalne nedostatke prodanog proizvoda te prava koja potrošaču pripadaju s tim u vezi, promatrano kroz ugovor o kupoprodaji, najprisutniji i najbrojniji potrošački ugovor.
  1. Općenito o potrošačkom ugovoru
  2. Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda
  3. Prava potrošača zbog materijalnih nedostatka proizvoda
  4. Odgovornost na temelju jamstva za ispravnost proizvoda
  5. Postupak za ostvarivanje potrošačkih prava
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine, #TržišteIPropisi