Nalog za naplatu (Obrazac br. 43 ZAP-a) kao sredstvo osiguranja plaćanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.1999
Članak:
Nalog za naplatu (Obrazac br. 43 ZAP-a) kao sredstvo osiguranja plaćanja
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Martina-Darinka VESELOVAC, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: