Pripreme godišnjeg obračuna za 2006. u proračunskom računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Pripreme godišnjeg obračuna za 2006. u proračunskom računovodstvu
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U proračunskom računovodstvu nema novosti. Godišnji obračun za 2006. radi se jednako kao i godišnji obračun za 2005.

Rokovi za predaju brojnih i opširnih fi nancijskih izvještaja u proračunskom računovodstvu su kratki. Gotovo svi fi nancijski izvještaji se, za poslovanje u 2006., predaju do kraja siječnja 2007. Stoga provjeru podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima treba obaviti što prije.

Provjera podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima jedan je od oblika pripreme za utvrđivanje rezultata poslovanja.

Uz provođenje popisa i u vezi s tim knjiženja odgovarajućih usklađenja, pozornost treba obratiti i na poštivanje odgovarajućih pravila knjiženja koja su utvrđena računovodstvenim propisima. Odstupanja od pravila knjiženja ponekad su sastavnim dijelom kontrole koja se provodi. Prema našem odabiru, ukazujemo na neka pravila knjiženja i njima pripadajuća odstupanja te pojašnjavamo sadržaj nekih računa.

Hashtags: