Računovodstvo, revizija i financije 12/2006

Web izdanje 8,99
Velika iluzija
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Fer vrijednost i tržišno računovodstvo (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstveno evidentiranje troškova posudbe prema MRS-u 23
Autor: Dr. sc. Ivica PERVAN
Računovodstvena pitanja iz primjene poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjiga popisa u trgovini na malo
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo knjižarske djelatnosti
Autor: Marino BRNIĆ, dipl. oec.
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca
Autor: Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Prigodna darovanja, promidžba i reprezentacija
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno - porezni postupci s popisnim razlikama za 2006.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveni i porezni položaj zdravstvenih potreba zaposlenika i drugih osoba
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2006.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveza za PDV po poreznom nadzoru i plaćanje nabave dugotrajne imovine iz sredstava kredita
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Uporabe vozila na temelju financijskog leasinga
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde o donošenju IFRS (MSFI)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Revizija kapitala
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Na koje se poduzetnike odnosi obveza ulaska i izlaska u registar obveznika PDV-a za 2007.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nagradne igre i uvjeti priređivanja
Autor: Anđela TOTH-SESAR, dipl. iur.
Godišnji popis kod obrtnika evidentiranje viškova i manjkova
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijelaz s obveznika poreza na dohodak na porez na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Postupanja s PDV-om pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša"
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Stečaj nad imovinom obrtnika
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno, u pokretnom objektu, pod šatorom, na klupama
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Naknade za onečišćavanje okoliša i opterećivanje okoliša otpadom, ambalažu i ambalažni otpad te naknade za gospodarenje otpadnim gumama
Autor: Lidija TOŠIĆ
Računi nerezidenata u banci i računi rezidenata u inozemstvu
Autor: Mr. sc. Iva KOPECKI, dipl. oec.
Novosti u zdravstvenom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Otkazni rokovi u radnim odnosima
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radni odnosi kroz sudsku praksu – štete i rad u nadzornom odboru
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Pravni i porezni položaj prigodnih darova
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ, dipl. oec.
Prigodni srebrnjak uz 550-tu obljetnicu B. Kotruljevića i čestitka članovima
Novi zakoni u postupku donošenja
Stručne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Godišnji popisi kod proračuna i proračunskih korisnika
Autori: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Pripreme godišnjeg obračuna za 2006. u proračunskom računovodstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prijelaz iz neprofifitnog u proračunski računovodstveni sustav
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijsko upravljanje i kontrola
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Sustav raspodjele zajedničkih poreza za financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Maja LUKEŠ-PETROVIĆ, dipl. iur. i dipl. pol.
Nova osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.