Računovodstvo, revizija i financije

Velika iluzija
rrif - 12.2006, str. 11
Fer vrijednost i tržišno računovodstvo (II. dio)
rrif - 12.2006, str. 13
Računovodstveno evidentiranje troškova posudbe prema MRS-u 23
rrif - 12.2006, str. 18
Računovodstvena pitanja iz primjene poreza na dobitak
rrif - 12.2006, str. 23
Knjiga popisa u trgovini na malo
rrif - 12.2006, str. 30
Računovodstvo knjižarske djelatnosti
rrif - 12.2006, str. 35
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca
rrif - 12.2006, str. 42
Prigodna darovanja, promidžba i reprezentacija
rrif - 12.2006, str. 48
Računovodstveno - porezni postupci s popisnim razlikama za 2006.
rrif - 12.2006, str. 57
Računovodstveni i porezni položaj zdravstvenih potreba zaposlenika i drugih osoba
rrif - 12.2006, str. 68
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2006.
rrif - 12.2006, str. 74
Obveza za PDV po poreznom nadzoru i plaćanje nabave dugotrajne imovine iz sredstava kredita
rrif - 12.2006, str. 126
Uporabe vozila na temelju financijskog leasinga
rrif - 12.2006, str. 129
Novosti iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde o donošenju IFRS (MSFI)
rrif - 12.2006, str. 131
Revizija kapitala
rrif - 12.2006, str. 133
Na koje se poduzetnike odnosi obveza ulaska i izlaska u registar obveznika PDV-a za 2007.
rrif - 12.2006, str. 141
Nagradne igre i uvjeti priređivanja
rrif - 12.2006, str. 152
Godišnji popis kod obrtnika evidentiranje viškova i manjkova
rrif - 12.2006, str. 158
Prijelaz s obveznika poreza na dohodak na porez na dobitak
rrif - 12.2006, str. 166
Postupanja s PDV-om pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša"
rrif - 12.2006, str. 175
Stečaj nad imovinom obrtnika
rrif - 12.2006, str. 180
Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno, u pokretnom objektu, pod šatorom, na klupama
rrif - 12.2006, str. 183
Naknade za onečišćavanje okoliša i opterećivanje okoliša otpadom, ambalažu i ambalažni otpad te naknade za gospodarenje otpadnim gumama
rrif - 12.2006, str. 188
Računi nerezidenata u banci i računi rezidenata u inozemstvu
rrif - 12.2006, str. 191
Novosti u zdravstvenom osiguranju
rrif - 12.2006, str. 198
Otkazni rokovi u radnim odnosima
rrif - 12.2006, str. 207
Radni odnosi kroz sudsku praksu – štete i rad u nadzornom odboru
rrif - 12.2006, str. 213
Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
rrif - 12.2006, str. 214
Pravni i porezni položaj prigodnih darova
rrif - 12.2006, str. 219
Prigodni srebrnjak uz 550-tu obljetnicu B. Kotruljevića i čestitka članovima
rrif - 12.2006, str. 228
Novi zakoni u postupku donošenja
rrif - 12.2006, str. 229
Novi propisi
rrif - 12.2006, str. 233
Stručne obavijesti
rrif - 12.2006, str. 236
Objava rezultata poslovanja
rrif - 12.2006, str. 271
Pripreme godišnjeg obračuna za 2006. u proračunskom računovodstvu
rrif - 12.2006, str. 11
Prijelaz iz neprofifitnog u proračunski računovodstveni sustav
rrif - 12.2006, str. 44
Financijsko upravljanje i kontrola
rrif - 12.2006, str. 55
Sustav raspodjele zajedničkih poreza za financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave
rrif - 12.2006, str. 60
Nova osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna
rrif - 12.2006, str. 65