Prijelaz iz neprofifitnog u proračunski računovodstveni sustav

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Prijelaz iz neprofifitnog u proračunski računovodstveni sustav
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Nije neobično, iako postoji propis koji točno određuje proračunskog korisnika i stoga što postoji registar proračunskih korisnika, da neke organizacije koje vode neprofi tno računovodstvo postaju, prema odredbama posebnog zakona, proračunskim korisnicima. Usporedno s time poslovne događaje moraju iskazivati prema načelima proračunskog računovodstva.

Koje su bitne razlike između jednog i drugog računovodstvenog sustava, kako se knjiže osnovni poslovni događaji i kako otvoriti početna stanja u proračunskom računovodstvu, pojašnjeno je ovim člankom.

Hashtags: