Na koje se poduzetnike odnosi obveza ulaska i izlaska u registar obveznika PDV-a za 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Na koje se poduzetnike odnosi obveza ulaska i izlaska u registar obveznika PDV-a za 2007.
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Odluku o promjeni poreznog statusa, neovisno o tome je li riječ o ulasku u sustav PDV-a ili o izlasku, poduzetnici donose najčešće na kraju poslovne godine. Za ulazak »po sili zakona« niti nemaju drugu mogućnost, no na početku obavljanja djelatnosti se mogu odlučiti na ulazak u tijeku poslovne godine, tj. »dragovoljno«. Poduzetnici mogu donijeti odluku o dragovoljnom ulasku i od 1. siječnja sljedeće godine i na temelju ostvarenog prometa ispod 85.000,00 kn u tijeku tekuće godine. To u načelu znači da poduzetnik koji je počeo obavljati djelatnost, a nije se odmah prijavio u sustav PDV-a, odnosno prije prve isporuke dobara i usluga koje podliježu oporezivanju, ne može to učiniti niti u tijeku godine, bez obzira na to je li ostvario promet iznad 85.000,00 kn.

Međutim, za izlazak iz sustava PDV-a vrijedi isključivo pravilo visine ostvarenog prometa, iznad ili ispod 85.000,00 kn. Iznimka su poduzetnici koji su ušli u sustav PDV-a dobrovoljno, a koji moraju ostati obveznicima PDV-a pet kalendarskih godina, neovisno o visini ostvarenog prometa u tijeku tog razdoblja.

Jasnije kriterije o ulasku i izlasku iz sustava PDV-a donijele su izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u koje su stupile na snagu 1. siječnja 2006. O svemu opširnije pročitajte u nastavku članka.

Hashtags: