Sustav raspodjele zajedničkih poreza za financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Sustav raspodjele zajedničkih poreza za financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Maja LUKEŠ-PETROVIĆ, dipl. iur. i dipl. pol.
Sažetak:
Radi uspostavljanja fi skalne horizontalne ravnoteže i potreba uravnotežene raspodjele javnih prihoda, a posebno poreza na dobit, donesen je Zakona o izmjenama Zakona o fi nanciranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračuni općina, gradova i županija te državnog proračuna Republike Hrvatske (dalje: RH) za sljedeću godinu ostvarivat će prihode od zajedničkih poreza po novoj raspodjeli poreza, a po tim stopama i vraćat će se porez, u skladu s njihovm pripadnosti.

Promjene koje donosi taj zakon primjenjuju se od 1. siječnja 2007.

Hashtags: