Novosti u zdravstvenom osiguranju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Novosti u zdravstvenom osiguranju
Stranica:
198.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U časopisu RRiF br. 9/06. prikazali smo novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 85/06.) koji se primjenjuje od 3. kolovoza 2006. Međutim, zbog mnogih primjedbi na primjenu nekih njegovih odredbi, Zakon je već doživio izmjenu. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju objavljen je u Narodnim novinama br. 118/06. U skladu s odredbama novog, a sada već i izmijenjenog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju donesen je i novi Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji je objavljen u Narodnim novinama br. 120/06. U ovom članku pišemo o primjeni navedenih propisa u praksi koji se odnose na prava iz obveznog osiguranja osiguranika, radnika zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba.
Hashtags: