Godišnji popis kod obrtnika evidentiranje viškova i manjkova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Godišnji popis kod obrtnika evidentiranje viškova i manjkova
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Samostalne obrtničke djelatnosti i djelatnosti slobodnih zanimanja utvrđuju dohodak na temelju podataka iz Knjige primitaka i izdataka (obrazac KPI) kao razliku između poslovnih primitaka i porezno priznatih izdataka, na temelju Zakona o porezu na dohodak.

Da bi se utvrdio dohodak poreznog razdoblja koji je ujedno i porezna osnovica, fizičke osobe koje vode poslovne knjige trebaju provesti godišnji popis - inventuru, čiji rezultat na temelju iskazanih popisnih razlika može bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba.

O godišnjem popisu - inventuri društva i obrtnika dobitaša pisali smo opširno u časopisu RRiF br. 11/06., str. 40. pa upućujemo čitatelje na navedeni članak. Posebno skrećemo pozornost na dijelove članka koji se odnose na pripremne radnje, organizaciju te postupak provedbe inventure jer na isti način popis mogu organizirati i samostalne obrtničke djelatnosti.

Hashtags: