Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Vrijednosno usklađenje odnosno otpis potraživanja ima knjigovodstvene i porezne učinke. Vrijednosno se usklađenje potraživanja od kupaca u knjigovodstvu provodi kao rashod razdoblja, a s motrišta poreza na dobit može biti priznan ili nepriznan, ovisno o tome jesu li zadovoljeni propisani uvjeti.

U ovom je članku obrađena ta tema, uz naznaku nekih instituta Zakona o obveznim odnosima koji uređuju pitanje zastare i mogućnosti prekida zastare, pri čemu je posebno naglašeno da se tijek zastare priznavanjem dužnika može prekinuti samo potpisom za to ovlaštene osobe ili zastupnika društva.

Hashtags: