Prijelaz s obveznika poreza na dohodak na porez na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Prijelaz s obveznika poreza na dohodak na porez na dobitak
Stranica:
166.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obrtnici su po pravilu obveznici poreza na dohodak, ali prema vlastitoj želji mogu promijeniti način oporezivanja te umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak.

Osim po vlastitoj želji, oni su obvezni promijeniti način oporezivanja ako premaše jedan od pokazatelja poslovanja kako je određeno čl. 2. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br.177/05 90/05. i 57/06). Način oporezivanja, bilo po sili zakona ili dragovoljno, može se promijeniti samo početkom poreznog razdoblja (kalendarske godine) koje slijedi nakon godine u kojoj su plaćali porez na dohodak a na temelju zahtjeva dostavljenog nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku 15 dana po isteku godine. Budući da se približava kraj poslovne godine ovim člankom želimo skrenuti pozornost obrtnicima na određene radnje koje je potrebno obaviti te da mijenjaju način oporezivanja, dragovoljno ili obvezno.

Hashtags: