Naknade za onečišćavanje okoliša i opterećivanje okoliša otpadom, ambalažu i ambalažni otpad te naknade za gospodarenje otpadnim gumama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Naknade za onečišćavanje okoliša i opterećivanje okoliša otpadom, ambalažu i ambalažni otpad te naknade za gospodarenje otpadnim gumama
Stranica:
188.
Autor/i:
Autor: Lidija TOŠIĆ
Sažetak:
Na temelju čl. 12. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovtost (Nar. nov., br. 107/03.) sredstva za financiranje programa, projekata i drugih aktivnosti na području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda, odnosno propisanih naknada koje plaćaju onečišćivači okoliša. Podsjećamo da je u osiguranju sredstava Fonda prihvaćen model plaćanja naknada i posebnih naknada temeljen na načelu "onečišćivač plaća", što je bila preporuka ekspertne skupine Europske unije pri izradi Zakona.
Hashtags: