Fer vrijednost i tržišno računovodstvo (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Fer vrijednost i tržišno računovodstvo (II. dio)
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:
U prvome dijelu članka objavljenom u časopisu RRiF br. 11/06. predočeno je definiranje fer vrijednosti i načini primjene, zatim mjerenje fer vrijednosti u svjetlu pojedinih standarda. U drugom se dijelu članka obrađuje priznavanje razlika od usklađivanja pojedinih stavki na fer vrijednost s posebnim osvrtom na revalorizacijske viškove, priznavanje ulagačeva udjela od revalorizacijskog povećanja imovine, priznavanje revalorizacijskih viškova u prihode bez odgode i drugo.
Hashtags: