Računovodstvena pitanja iz primjene poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Računovodstvena pitanja iz primjene poreza na dobitak
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Problematika poreza na dobitak u posljednje se vrijeme pokazala kao vrlo zanimljiva tema, s obzirom na stalne promjene propisa i još češća stajališta Porezne uprave o pojedinim pitanjima primjene, tako da nastaje sve više nerazumijevanja. Stoga te promjene sve više bude zanimanje poreznih obveznika.

U ovom članku dajemo pregled promjena propisa i najzanimljivijih stajališta o kojima će se sve do sastavljanja porezne prijave za 2006. još mnogo raspravljati.

Hashtags: