Knjiga popisa u trgovini na malo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Knjiga popisa u trgovini na malo
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovom će se članku trgovcima ukazati na određena stajališta Državnog inspektorata u vezi s vođenjem popisa robe u trgovini na malo i načinu isticanja cijena, a njihovim knjigovođama na određene poslovne događaje u trgovini na malo i način njihova bilježenja u Knjizi popisa i financijskom knjigovodstvu. Cjelovita Uputa Državnog inspektorata o vođenju popisa robe u trgovini na malo objavljena je u časopisu PiP br. 11/06.
Hashtags: