Računovodstveno - porezni postupci s popisnim razlikama za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Računovodstveno - porezni postupci s popisnim razlikama za 2006.
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Popis imovine i obveza bitna je pretpostavka za istinito iskazivanje stanja u bilanci i poslovnog rezultata u godišnjem obračunu. Ta će pretpostavka biti ispunjena ako se donese odgovarajuća odluka o nastalim popisnim razlikama. Uz to je bitno zapažanje popisnog povjerenstva o mogućoj potrebi procjene imovine ili obveza jer iskazane svote ne odgovaraju realnoj tržišnoj vrijednosti, odnosno ugovornoj tražbini ili obvezi.

I dok s jedne strane računovodstveni standardi postavljaju zahtjev za pošteno iskazivanje rezultata i bilančnog stanja, s druge strane porezni propisi polaze od drugih pretpostavki - nepriznavanja otpisa po procjenama, manjkovima i gubitcima. Taj aspekt ponekad bitno utječe na ostvarenje spomenutih računovodstvenih pretpostavki. U članku ćemo stoga ukazati i na taj problem.

U prethodnom broju našeg časopisa (str. 40. do 50.) dani su naputci o tehničkim aspektima godišnjeg popisa i donošenju odluka o utvrđenim razlikama.

Računovodstveno-porezni postupci u svezi s tražbinama objašnjavaju se u posebnom članku u ovom broju časopisa.

Hashtags: