Nova osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Nova osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
    Uvod
  • Odluka o visini osnovice za izra;un placa korisnika državnog prora;una
  • Primjena odluke
Hashtags: