Upravno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Upravno pravo
Stranica:
102.
Autor/i:
Sažetak:
    Rješenje kojim je odbijen zahtjev stranke u jednostranačkoj upravnoj stvari ne stječe materijalnu pravomoćnost u smislu odredbe čl. 12. Zakona o općem upravnom postupku
  • Nema mjesta podnošenja zahtjeva u smislu odredbe čl. 64. Zakona o upravnim sporovima, ako prema prirodi stvari koja bi bila predmet spora tijelo čiji je akt presudom poništen nije dužno donijeti novi akt.
  • Pravne posljedice rješenja kojim se u obnovi postupka pokrenutoj po službenoj dužnosti temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ukida ranije rješenje djeluju od prvoga dana idućega mjeseca od donošenja novoga rješenja.
Hashtags: