Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Stranica:
70.
Autor/i:
Sažetak:
    Povrat doprinosa uplaćenih iz osnovice iznad najviše godišnje osnovice za isplatu otpremnine prema Zakonu o radu
  • Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa - uputa o postupanju
Hashtags: