Arbitražno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Arbitražno pravo
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:
    Tužba za poništaj pravorijeka (čl. 36. ZA-a)
Hashtags: