RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porezni tretman isplate fizičkoj osobi na temelju sudske nagodbe
  • Potvrde o uplaćenim premijama osiguranja - korištenje olakšice
  • Porezni tretman dodjele dionica radnicima
  • Porez na dohodak - olakšice za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
  • Potvrda o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu
  • Osobni odbitak po osnovi invalidnosti
  • Porezni tretman odšteta radnicima za slučaj prepada, orobljavanja i pljačke u vidu naknade za pretrpljeni strah

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)