RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Stvarna nadležnost suda (čl. 34. ZPP-a)
  • Stranka u parničnom postupku (čl. 82. ZPP-a)
  • Pravodobnost žalbe (čl. 358. ZPP-a)
  • Žalba protiv presude - odluka žalbenog suda (čl. 370. ZPP-a)
  • Revizija - odluka revizijskog suda (čl. 395. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)