RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2007
  • Članak:Ovršno pravo
  • Stranica:111.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Ovršnost prvostupanjskih sudskih odluka (čl. 23.a OZ-a)
  • Protuovrha - postupak po prijedlogu (čl. 59. OZ-a)
  • Bezuspješan pokušaj pljenidbe pokretnina (čl. 136. OZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)