RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2007
  • Članak:Stečajno pravo
  • Stranica:112.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Stečaj - opseg utvrđivanja osporene tražbine (čl. 180. SZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)