RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2007
  • Članak:Upravno pravo
  • Stranica:115.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Osiguran cjelodnevni boravak u socijalnoj ustanovi nije prepreka za priznanje doplatka za djecu
  • Neovisno o tomu je li mirovinski staž koji je stranka ostvarila u Republici Hrvatskoj konzumiran rješenjem o priznanju prava na starosnu mirovinu u drugoj državi tijela HZMO-a odlučuju primjenom međunarodnog ugovora
  • Rok iz odredbe članka 5. stavka 4. Uredbe za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata je prekluzivan.
  • Nakon pravomoćnosti presude kojom se utvrđuje da otkaz nije zakonit i da radni odnos nije prestao uspostavlja se svojstvo osiguranika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)