RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Troškovi reprezentacije i promidžbe pri oporezivanju dobiti - vrijednost manja od 80,00 kn/kom
 • Porez na dodanu vrijednost - primjena stope 0% na edukativno pomagalo Mala učilica
 • Porez na dodanu vrijednost na inozemnu uslugu - korištenje softvera
 • Porezni položaj stripa Ronaldinho
 • Porez na dodanu vrijednost - primjena stope 0% na ilustriranu slikovnicu "Gusarski brod"
 • Obveznik poreza na dodanu vrijednost - stomatološki centar za obavljene usluge
 • Porez na dodanu vrijednost - Obrazac PDV i PDV-K
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost u postupku ovrhe poslovnog prostora
 • Primjena nulte stope PDV-a na knjige koje sadrže i glazbeni CD
 • Porez na dodanu vrijednost na usluge smještaja na plovilima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)