RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 12.2007
  • Članak:Ovršno pravo
  • Stranica:125.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Prijedlog za ovrhu (čl. 35. OZ-a)
  • Bezuspješan pokušaj pljenidbe (čl. 136. OZ-a)
  • Dostava (čl. 8. OZ-a)
  • Nadležnost suda (čl. 252.j. OZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)