RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Ustupanje nekretnine u svrhu nadoknađivanja vlastitog kapitala

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)