Uporaba dobitka i pokriće gubitka po godišnjem obračunu za 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Uporaba dobitka i pokriće gubitka po godišnjem obračunu za 2007.
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U ovom članku opisujemo postupke koji nastaju nakon utvrđivanja godišnjeg financijskog rezultata – dobitka/gubitka (poslije poreza) trgovačkih društava. Obrtnici dobitaši nisu obvezni provoditi postupke koji su propisani za trgovačka društva, ali to mogu učiniti. Koje ovlasti ima uprava društva u vezi s uporabom, odnosno rasporedom dobitka, o čemu odlučuje skupština društva, kakve su porezne i računovodstvene posljedice pojedine odluke, ta je problematika uređena u više propisa i ponekad nije lako donijeti odgovarajuću odluku. Iako izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 107/07.) stupaju na snagu 1. travnja 2008., neke će odluke trebati donositi u skladu s novim određenjima. O važnijim pitanjima i mogućim rješenjima pri uporabi dobitka i pokriću gubitka pročitajte u ovom članku.
  1. Pristup
  2. Porezni utjecaj na pojedine odluke
  3. Utvrđivanje i uporaba dobitka prema zakonima i internim aktima
  4. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za d.o.o.
  5. Mora li se pokriti gubitak i dokad
  6. Računovodstveni postupci s dobitkom i gubitkom
  7. Porezno motrište isplate čistog dobitka (dividende)
  8. Predujmljivanje dobitka u 2008.
  9. Pokriće gubitka poslije datuma bilance
  10. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo