Utvrđivanje vrijednosti imovine investicijskog fonda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Utvrđivanje vrijednosti imovine investicijskog fonda
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Blaženka EROR MATIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Početkom prošle godine donesen je Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti investicijskog fonda koji je donio bitne novosti u pristupu tom problemu, osobito kada su pitanju ulaganja u vrijednosne papire (budući da je usklađen s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja). S druge strane, to je bilo nužno zbog vrlo dinamičnog rasta te vrste djelatnosti i sve većeg interesa javnosti za jasnoćom i boljim informacijama vrijednosti ulaganja u fondove. U ovom se članku autorica bavi knjigovodstvom promjena vrijednosti imovine u koju fondovi najčešće ulažu prikupljeni novac i njihovim odrazom na rezultate investicijskih fondova.
  1. Uvod
  2. Stanje investicijskih fondova u RH
  3. Izračun neto-vrijednosti imovine fonda
  4. Metodologija vrednovanja imovine i obveza investicijskog fonda
  5. Početno priznavanje, naknadno mjerenje i prestanak priznavanja nekretnina
  6. Obračun naknada
  7. Način i rokovi izvješćivanja
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog