Uspostava novog računovodstvenog sustava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Uspostava novog računovodstvenog sustava
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2008. na snazi je novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07. – dalje: ZoR). Bitni instrumenti za njegovu primjenu se donose upravo ovih dana. Riječ je o propisanom obliku financijskih izvještaja i o Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Paradoksalna je prijelazna odredba čl. 35. ZoR-a da Vlada i ministar financija donose te propise u roku dva mjeseca poslije stupanja na snagu, umjesto toliko prije početka primjene. To donosi dodatne probleme, usklađenja postojećeg računovodstva s novim određenjima koji će se još dugo osjećati.
  1. Što donosi odluka o strukturi financijskih izvještaja
  2. Financijski izvještaji – opseg sastavljanja
  3. Primjena HSFI-a
  4. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Računovodstvo